Naslov: Progresivna metodologija informacijskega modeliranja za energijsko prenovo poslovnih stavb

Mentor: doc. dr. Tomo Cerovšek

Somentor: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl

Javni zagovor doktorske disertacije bo v četrtek, 15. 10. 2020, ob 14. uri v Svečani dvorani UL FGG (II. nadstropje), Jamova c. 2. in prek povezave:
https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/ost-zqb-clh-x2g