Naslov: Kombinirane kinematične geodetske meritve z visoko frekvenčnim zajemom podatkov

Mentor: izr. prof. dr. Dušan Kogoj

Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 14. 11. 2022 ob 15. uri, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2, Ljubljana.

Skip to content