Naslov: Raziskave strukture Zemljine skorje v severozahodnih Dinaridih z metodo lokalne seizmične tomografije

Mentor: prof. dr. Andrej Gosar
Somentor: doc. dr. Josip Stipčević

Javni zagovor doktorske disertacije bo  v torek, 6. 12. 2022 ob 9. uri, v P-208, UL NTF, Aškerčeva 12, Ljubljana.

Skip to content