Zagovor doktorske disertacije JERNEJ TEKAVEC

Naslov: MODEL RAZVOJA KATASTRA NEPREMIČNIN V VEČNAMENSKI 3D-KATASTER

Mentorica: izr. prof. dr. Anka Lisec

Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek,  19. 4. 2021 ob 14. uri.

Podatki za dostop: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95731042141

Meeting ID: 957 3104 2141