Naslov: CELOSTNA OBRAVNAVA GEOKEMIJE TRDNIH ANORGANSKIH DELCEV V URBANEM OKOLJU

Mentorica: doc. dr. Mateja Gosar

Somentorica: prof. dr. Nina Zupančič

Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 10. 01. 2020, ob 11.00 uri, v Predavalnici P‐208, II. nadstropje, Aškerčeva 12, Ljubljana.