Naslov: MODELIRANJE METAMATERIALOV S POENOTENO VEČNIVOJSKO METODO

Mentor: prof. dr. Jože Korelc

Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 17. 02. 2020, ob 12.00 uri, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2, Ljubljana.