Naslov: Karakterizacija inženirsko-geoloških lastnosti fliša z uporabo terestričnega laserskega skeniranja in bližnjeslikovne fotogrametrije

Mentor: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek

Somentorica: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras

Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 3. 7. 2020 ob 11.30 uri v predavalnici P-208/2. nadstropje, Aškerčeva 12, Ljubljana.