Zagovor doktorske disertacije URŠKA BLUMAUER

Naslov: Ocena nosilnosti armiranobetonskih okvirnih konstrukcij po požaru

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
Somentor: doc. dr. Gregor Trtnik

Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 7.12. 2020 ob 10.15 uri.

Podatki za dostop: https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/hoz-bww-0fd-tl3
Access code: 033088