Na Oddelku za geodezijo hranimo zbirko geodetskih instrumentov, ki obsega več kot 100 muzejskih predmetov. Instrumenti so razstavljeni na fakulteti, kjer si jih je mogoče prosto ogledati. Za ljubitelje tehničnih podrobnosti smo na spletni strani naše fakultete pripravili tudi sodobno virtualno zbirko.

Sistematično urejanje zbirke, ki ga je vodil izr. prof. dr. Dušan Kogoj, univ. dipl. inž. geod., je trajalo več let. Ob podpori predanih sodelavcev in vodstva fakultete nam je uspelo postaviti stalno razstavo večine instrumentov v zbirki. »Razstava je plod medsebojnih stikov in sodelovanja s posamezniki in institucijami, pogosto tudi nezavednega. Veliko je podrobnosti, včasih na videz nepomembnih, a v resnici odločilnih za prehojeno pot,« je ob tej priložnosti povedal izr. prof. dr. Dušan Kogoj, predstojnik Katedre za geodezijo.

Prispevek z razstave lahko pogledate na povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174812499

Sodobna virtualna zbirka geodetskih instrumentov, ki so jo pripravili na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL.