ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA

DAAD – DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21

www.funding-guide.de

  • Študenti in diplomanti

Visokošolski poletni tečaji v Nemčiji

Prijava prek nemškega veleposlaništva: do 1. 12. 2019

  • Diplomanti

Študijske štipendije za diplomante z vseh znanstvenih področij

Prijava prek nemškega veleposlaništva: do 15. 11. 2019

Študijske štipendije za tuje diplomante na področjih:

  1. Arhitektura
  2. Upodabljajoča umetnost
  3. Uprizarjajoča umetnost
  4. Glasba

Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: za smer arhitektura do 30. 9. 2016, za smer glasba: 15. 10. 2019,  za umetniške smeri do 31. 10. 2016.

  • Doktoranti, postdoktoranti in mladi znanstveniki

Raziskovalne štipendije – letne

Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2019

Raziskovalne štipendije – kratke

Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2019 oz. 30.4.2020

Raziskovalne štipendije – promocija v Nemčiji

Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2019

  • Visokošolski učitelji in znanstveniki

Delovna bivanja za visokošolske učitelje – področje umetnosti in arhitekture

Bilateralna izmenjava znanstvenikov

Raziskovalna bivanja za visokošolske učitelje in znanstvenike

Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2019 oz. 30.4.2020

  • Alumni

Ponovna povabila za nekdanje štipendiste

Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2019 oz. 30.4.2020

 

Vse informacije, datumi  in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani:

 www.funding-guide.de