V okviru 192. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Krištof Oštir, UL FGG predavanje z naslovom:

Kako pripraviti predlog doktorske disertacije / How to write a thesis proposal


Priprava predloga teme doktorske disertacije je povezana s številnimi vprašanji. Kako podrobno se lotiti pregleda literature, zakaj in kako podrobno je treba opisati metode dela, kako naj definiram raziskovalne hipoteze, kaj sodi in kaj ne v naslov, … Pogledali bomokakšna naj bo struktura predloga, kakšen je postopek sprejemanja teme (in zakaj traja toliko časa), na kaj so pozorne komisije …
Writing a dissertation proposal involves a number of questions. How detailed should the literature review be, why and how should one describe the working methods, how should one define research hypotheses, what belongs and what does not in the title, … In the presentation we will look at the structure of the proposal, the process of its adopting …

Predstojnik doktorskega študija


Predstavitev bo v sredo, 20. 1. 2021, ob 16.00 na ZOOMu.

Vljudno vabljeni.