Univerza v Ljubljani, Univerza v Brescii (I), Univerza BOKU na Dunaju (A) in Piktorama d.o.o organiziramo v okviru Erasmus+ projekta (KA2-HE-14-15) dve mednarodni interdisciplinarni poletni šoli v angleškem jeziku (obe v Ljubljani). Prva, »Varovanje okolja/Environmental Protection«, je bila izvedena v letu 2016. V letu 2017 pa organiziramo poletno šolo na temo »Naravne nesreče/Natural Disasters«.

Poletna šola Naravne nesreče bo potekala v Ljubljani od 21. maja do 10. junija 2017. Prvi teden bo sodelovanje potekalo na daljavo na interaktiven način. Na ta način se bodo udeleženci seznanili z vsebinami, ki bodo nato naslednja dva tedna obravnavane v živo s številnimi domačimi in tujimi predavatelji: naravne nesreče, povezane s poplavami, sušami, zemeljskimi plazovi in potresi. študentje bodo v poletni šoli aktivno sodelovali, poletna šola pa se bo zaključila s preizkusom znanja, saj bo sodelovanje na poletni šoli ovrednoteno s 5 ECTS.

Prvih 20 prijavljenih študentov z Univerze v Ljubljani, Univerze v Brescii in Univerze BOKU je v okviru Erasmus+ projekta oproščenih šolnine. Razpis je odprt tudi za druge študente v EU, skupno število naj ne bi preseglo 40. Cena poletne šole znaša 900 EUR in zajema šolnino, študijski material, učenje na daljavo, kotizacijo za 4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih, organizirano ekskurzijo, namestitev, prehrano (zajtrk, kosilo, večerja) ter programsko in tehnično podporo. Na razpis se lahko prijavijo doktorski in magistrski študenti, ki jih tematika zanima. Na poletni šoli je možno sodelovati tudi samo na daljavo, preko aktivnega video prenosa dogajanja. V tem primeru je šolnina 300 EUR, ti študenti pa prejmejo potrdilo o udeležbi na poletni šoli, brez priznanih ECTS kreditov.

Več o poletni šoli si lahko preberete na:

Priloge: