V okviru 200. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Ana Potočnik Buhvald, mag. inž. geod. in geoinf., null predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Uporaba večsenzorskih časovnih vrst satelitskih posnetkov za spremljanje stanja gozdov v izbranih ekoloških regijah Slovenije (Use of multisensor time series of satellite imagery for monitoring forest conditions in selected ecological regions of Slovenia)


https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/kos-ypq-qpd-ouh
Access code: 664055


Predstavitev bo v petek, 16. 4. 2021, ob 13.00 v null.

Vljudno vabljeni.