V okviru 202. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Tamara Kuzmanić, master of science, UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Laboratorijski preskusi lastnosti mineralnih agregatov pri fluvialni abraziji grobih sedimentov (Laboratory Tests of Mineral Aggregates’ Properties in Fluvial Abrasion of Coarse Sediments)


Doktorji seminar bo potekal na naslednji povezavi: https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/zup-rrw-obp-t8x


Predstavitev bo v četrtek, 8. 4. 2021, ob 10.00 v null.

Vljudno vabljeni.