Zagovor doktorske disertacije MARKO LAVRENČIČ

Zagovor doktorske disertacije MARKO LAVRENČIČ Naslov: Numerični postopki za nelinearne statične in dinamične analize lupinskih sistemov različnih velikosti Mentor: prof. dr. Boštjan Brank Javni zagovor doktorske disertacije bo četrtek, 12.11. 2020 ob 14 uri. Podatki...