V okviru 209. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Ines Vidmar, mag. inž. geol., UL NTF predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Spremljanje vodne bilance Dinarskega krasa z uporabo daljinskega zaznavanja


Predstavitev teme bo potekala preko: https://uni-lj-si.zoom.us/j/91581322596


Predstavitev bo v petek, 28. 5. 2021, ob 16.00 v null.

Vljudno vabljeni.