Evropska mreža EUnet4DBP in GeoBIM

Evropska mreža EUnet4DBP in GeoBIM

EUnet4DBP (angl. European Network for Digital Building Permits) je mreža raziskovalcev in drugih deležnikov s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in informacijskega modeliranja gradnje (BIM), katere cilj je pripraviti strategijo in z izmenjavo dobrih...
Postali smo člani konzorcija OGC

Postali smo člani konzorcija OGC

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, je s 1. januarjem 2020 kot prva institucija iz Slovenije postala članica konzorcija OGC® (angl. Open Geospatial Consortium). OGC je vodilno mednarodno združenje za standardizacijo na področju geoprostorskih...
Obisk strokovnjakov z Norveškega Jordskifterett

Obisk strokovnjakov z Norveškega Jordskifterett

Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG), smo 14. in 15. novembra gostili strokovnjake z Norveškega urada za katastrsko-pravno preurejanje zemljišč Akershus in Oslo Jordskifterett. Tako imenovano komasacijsko sodišče (angl. Land...
Slavnostna akademija ob 100-letnici Fakultete

Slavnostna akademija ob 100-letnici Fakultete

V četrtek 12. 9. 2019 je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani s slavnostno akademijo obeležila 100-letnico delovanja. Med številnimi udeleženci akademije so bili ugledni gosti iz Slovenije in tujine – med drugimi vodja Predstavništva...
Simpozij Dragon 2019

Simpozij Dragon 2019

Od 24. do 28. junija 2019 je v Ljubljani potekal simpozij Dragon 2019. Dragon je sodelovanje med Evropsko vesoljsko agencijo in Ministrstvom za znanost in tehnologijo (MOST) Kitajske. Sodelovanje se je začelo leta 2004, zadnja faza Dragon 4, ki se je začela julija...