DODATNI RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v letnem semestru študijskega letu 2017/2018

Na podlagi dopisa UL, Službe za mednarodno sodelovanje, razpisujemo dodatne študentske izmenjave za namen študija v tujini v letnem semestru študijskega leta 2017/2018.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG) ima za študijsko leto 2017/2018 sklenjene dvostranske (bilateralne) pogodbe s tujimi fakultetami in drugimi inštitucijami, predstavljenimi na spletnem naslovu https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/partnerji/

Študenti se lahko prijavijo na prosta mesta, ki še niso bila zasedena v rednem razpisu za študijsko leto 2017/2018. Prosta mesta so razvidna iz spletne prijave preko spletnega referata.

Minimalni pogoji

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na UL FGG,
 • je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik prvostopenjskega (BA) študija in
 • ima poravnane finančne obveznosti iz programa Erasmus+.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2017/18 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programov VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupno trajanje že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega trajanja študija ne sme presegati 12 mesecev na posamezni stopnji študija.

Merila za ocenjevanje vlog v primeru večjega števila prijav od razpoložljivih mest na posamezni inštituciji v tujini:

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na zadnjem študiju vpisa, od 6 do 10 točk,
 • motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk,
 • kandidati, ki se bodo na tuji instituciji vključili v pedagoški proces, 2 točki
 • kandidati, ki še niso bili na izmenjavi in izmenjave še nikoli niso odpovedali, 2 točki
 • kandidati iz višjih letnikov, do 2 točki
 • poznavanje jezika izvajanja pedagoškega procesa na prijavljeni instituciji, 1 točka, ter
 • morebitne obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija, do 2 točki.

Ostala pravila

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na UL FGG priznane kot redni ali izbirni predmeti, znaša za en semester 20 ECTS. Študenti, ki se bodo v tujini pripravljali na diplomsko ali magistrsko delo lahko zaprosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece. Podrobna navodila so predstavljena v dokumentu Navodila za mednarodne izmenjave, objavljenem na spletni strani FGG.

Oddaja prijav

Študent, ki bi se rad prijavil na ta razpis, mora:

 • izpolniti prijavo v svojem spletnem referatu ter
 • spletni prijavi priložiti motivacijsko pismo (največ 2 strani) in
 • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj.

Ostale v prijavi predvidene priloge niso obvezne.

Vsak študent lahko v spletni prijavi izbere največ tri možne destinacije.

Prijave je potrebno oddati v spletnem referatu najkasneje do srede, 04.10.2017.

Podrobnejše informacije:

Več na spletnih straneh UL:

https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/erasmus/

Dne 02.10.2017 ob 9.30 uri bo v svečani dvorani v 2. nadstropju Fakultete za gradbeništvo in geodezijo informativno srečanje za vse študente, ki jih zanima študijska izmenjava Erasmus+ v letnem semestru 2017/2018, na katerem boste lahko izvedeli vse dodatne podrobnosti o razpisu. Podrobnosti o predstavitvi bodo objavljene na spletnih straneh UL FGG.

Erasmus koordinator:

doc. dr. Dušan Petrovič, prodekan