EO Browser, najbolj priljubljen pregledovalnik satelitskih posnetkov na svetu, je od nedavnega na voljo v slovenščini.

Pregledovanje posnetkov z različnimi vizualizacijami in opisi. Na sliki je vegetacijski indeks NDVI.

S pregledovalnikom EO Browser, ki ga je razvilo podjetje Sinergise d. o. o., lahko hitro in preprosto brskamo in primerjamo satelitske posnetke polne ločljivosti velikega števila virov (Sentineli programa Copernicus, Landsat, MODIS, komercialni viri …). Izberemo lahko območje, ki nas zanima, določimo želeno časovno območje in pokritost z oblaki ter v brskalniku pregledamo dobljene podatke. Preizkusimo lahko različne vizualizacije ali izdelajte svoje, prenesemo posnetke polne ločljivosti in ustvarimo časovne animacije.

Pregledovalnik EO Browser temelji na servisu Sentinel Hub, ki omogoča dostop do podatkov prek brskalnika, namizne aplikacije GIS ali programskega vmesnika (API). Za izobraževanje je še posebej zanimiv izobraževalni način, v katerem lahko raziskujemo dvanajst tem z izbranimi zanimivimi lokacijami in vizualizacijami. To je kot nalašč za študente in učitelje ali vse, ki jih zanima raziskovanje površja s satelitskimi podatki. Posnetke v brskalniku EO Browser je mogoče prikazati na podlagi uporabnikove lastne konfiguracije, ki jo določimo tako, da preprosto povlečemo in spustimo spektralne pasove v kanale RGB ali pa s preprostimi skriptami. Pripravljenih je veliko vizualizacij z legendami in opisi, kot so prava barva, lažna barva, vegetacijski indeksi NDVI in EVI itd.

EO Browser je brezplačen za uporabo. Preizkusite ga lahko tule.

Za slovenski prevod je poskrbel prof. dr. Krištof Oštir.

Na sliki je celoletno zaporedje satelitskih posnetkov Sentinel-2 za leto 2020. Vidimo lahko razvoj rastlinstva, spreminjanje kmetijskih površin in voda. Animacija je prikazana v umetnih barvah (IR, rdeča in zelena kor RGB), uporabljeni so samo manj oblačni posnetki.