Februarja bo z vajami na naši fakulteti začel študentski simfonični orkester Grex Symphoniacorum Univerze v Ljubljani. Vaje bodo potekale vsak torek od 19:00 do 22:00 v predavalnici P I/3. Orkester deluje drugo leto in trenutno združuje 92 študentov večine fakultet Univerze v Ljubljani, tudi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Tako je po zgledu vseh velikih svetovnih univerz svoj prvi simfonični orkester dobila tudi Univerza v Ljubljani.

Na fakulteti vsekakor podpiramo, da se študentje poleg študija nadaljnje glasbeno izobražujejo, saj se med drugim na takšen način krepi glasbena kultura, ki je nedvomno pomembna za razvoj družbe. Delovanje študentskega simfoničnega orkestra temelji na mladostni zagnanosti in prostovoljnih prispevkih, zato smo veseli, da jim lahko stopimo naproti in ponudimo prostor za vaje.