Spoštovani.

V skladu s priporočili rektorja Univerze v Ljubljani (https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2020101310051191/) in prejetega dopisa Direktorata za visoko šolstvo z dne 15.10.2020 (podrobnosti na https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/) bomo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pedagoški proces od 19. 10. do nadaljnega v celoti izvajali na daljavo po obstoječem urniku.

Po sklepu vlade RS o podaljšanju ukrepov zaradi epidemije Covid-19 bomo vse oblike pedagoškega dela še vsaj do 4. 12. 2020 v celoti izvajali na daljavo.

V tem času niso dovoljene nikakršne pedagoške aktivnosti, ki zahtevajo prisotnost študentov v prostorih FGG.

Ko bo to spet mogoče, bodo oblike neposrednega pedagoškega dela (laboratorijske in terenske vaje), ki jih ne moremo izvesti kakovostno na daljavo, potekale po prilagojenem urniku v drugem obdobju tekočega študijskega leta. Študenti boste glede te izvedbe ustrezno obveščeni.

V nadaljevanju posredujemo postopek ravnanja študentov v primeru simptomov oz. okužbe s COVID-19. Obvezno je tudi obveščanje fakultete na e-naslov: referat@fgg.uni-lj.si.

Lep pozdrav,
Referat za študijske zadeve UL FGG

Postopek ob okužbi

V primeru prisotnih simptomov okužbe s COVID-19 študent ostane doma in se ravna po priporočilih NIJZ: Oseba po telefonu oz. elektronski pošti kontaktira izbranega zdravnika. Tuji študenti, ki v Sloveniji nimajo svojih osebnih zdravnikov, se za pomoč obrnejo na Zdravstveni dom za študente oz. nujno medicinska pomoč 112. Zdravnik jih bo napotil na testiranje in izdal nadaljnja navodila.

V skladu z novim prioritetnim protokolom, sprejetim 8. 10. 2020, NIJZ z epidemiološkim poizvedovanjem še vedno obravnava vse osebe s potrjeno okužbo, a do preklica ne bo več iskal stikov potrjenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v študentskih domovih in v visokošolskih zavodih. Vse študente zato pozivamo naj takoj, ko izvedo za svojo okužbo, obvestijo osebe, s katerimi so bili v stiku v zadnjih dveh dneh pred pojavom simptomov, da so bili v kontaktu z osebo, pozitivno na SARS-CoV-2, ter jim posredujejo Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom.