V Velenju se je 22. in 23. septembra odvijal jubilejni 50. geodetski dan, tradicionalni strokovni posvet strokovnjakov s širšega področja geodezije, geoinformatike in upravljanja prostora. Dogodek sta organizirala Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Ministrstvom za okolje in prostor RS in Geodetsko upravo RS, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI.

V uvodnem delu je preko 350 udeležencev letošnjega jubilejnega geodetskega posveta nagovoril predsednik Zveze geodetov Slovenije, mag. Gregor Klemenčič, ki je med drugim izpostavil vlogo Zveze geodetov Slovenije pri prenosu znanja med različnimi deležniki geodetske stroke. Pomen geoprostorskih podatkov in prostorske informacijske infrastrukture za odločitve v prostoru je v svojem pozdravnem govoru izpostavil Uroš Brežan, minister za okolje in prostor. Generalni direktor geodetske uprave, Tomaž Petek, je nadalje predstavil geodetske dneve kot forum za izmenjavo strokovnih mnenj ob izzivih, ki jih med drugim stroki prinaša sprememba zakonodaje. Udeležence je nagovorila tudi izr. prof. dr. Anka Lisec, predstojnica Oddelka za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani.

Pozdravnim nagovorom je sledil strokovni posvet, začenši s plenarnimi predavanji eminentnih gostov iz tujine, to so bili predsednik mednarodne kartografske zveze ICA, Tim Trainor, generalni sekretar evropskega združenja EuroSDR, prof. Joep Crompvoets, ter generalna sekretarka Evropskega združenja geodetskih uprav EuroGeographics, Léa Bodossian. Sledil je zanimiv sklop predavanj mladih raziskovalcev, doktorskih študentov, ki so predstavili raziskovalne izzive in aplikativne geoinformacijske rešitve. Četrtkov posvet se je nadaljeval s strokovnimi predavanji, ki so se dotikale izzivov zemljiške administracije, evidentiranja nepremičnin in javne geodetske službe. Vsebine petkovih dopoldanskih predavanj so naslavljale izzive digitalne preobrazbe ter priložnosti, ki jih prinašajo nove razvojne državne in mednarodne smernice za stroko. Strokovna predavanja je s sprehodom po časovnih mejnikih izmere naše največje gore zaključil dr. Joc Triglav in nas spomnil na 200 letnico prve geodetske izmere Triglava. Uradni del posveta se je sklenil z okroglo mizo na temo kadrovskih izzivov v geodeziji, kjer sta fakulteto zastopala  predstojnica Oddelka za geodezijo, izr. prof. dr. Anka Lisec, in predstavnik študentov geodezije in geoifnormaike, Žan Pleterski.

Jubilejnemu geodetskemu dnevu je bila posvečena četrtkova večerna slavnostna akademija, kjer je Zveza geodetov podelila tudi priznanja zaslužnim članom. Med nagrajenci je bil tudi nekdanji sodelavec naše fakultete, Tomaž Banovec, ki je prejel visoko priznanje Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo.

 

Pozdravni nagovor mag. Gregorja Klemenčiča, predsednika Zveze geodetov Slovenije.

Pozdravni nagovor izr. prof. dr. Anke Lisec, predstojnice Oddelka za geodezijo pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Vabljeno predavanje prof. Joepa Crompvoetsa, generalnega sekretarja EuroSDR na temo izzivov novih geoprostorskih tehnologij.

Tomaž Banovec je ob 50. Geodetskem dnevu prejel najvišje priznanje Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo.

Dobitniki priznanj Zveze geodetov Slovenije ob 50. Geodetskem dnevu s predstavniki Zveze.

Udeleženci okrogle mize (iz leve proti desni): moderatorka Tajda Lekše, Tomaž Petek (Geodetska uprava RS), izr. prof. dr. Anka Lisec (UL FGG), Milan Brajnik (Geodetski inštitut Slovenije), Matej Plešnar (Inženirska zbornica Slovenije), Matej Hašaj (GIZ-GI), Žan Pleterski (predstavnik študentov).

Skip to content