Matjaž Dolšek je na povabilo glavne urednice revije Hiše, Kristine Dešman, pripravil kratek prispevek o potresnoodporni hiši. Prispevek je bil objavljen v marčevski reviji.

V prispevku je izpostavljeno, da se investitor pri gradnji ali nakupu hiše le redkokdaj resno ukvarja z vprašanjem potresne varnosti hiše. Glavni razlog je verjetno v tem, da nimamo osebnih izkušenj glede pojavov močnih potresov, na osnovi katerih bi lahko izoblikovali nepristranski občutek o potresni varnosti.

Sodobno potresno inženirstvo omogoča informacije o potresnem tveganju, kar presega metode konvencionalnega potresno odpornega projektiranja stavba po standardu Evrokod 8. Ozaveščeni Investitor lahko od projektanta, ki je specializiran za področje potresnega inženirstva, pridobi informacije glede pričakovanega letnega stroška za potresno obnovo stavbe. Pri potresno zelo ranljivih stavbah je ta strošek lahko celo višji od letnega stroška ogrevanja stavbe, pri potresnoodpornih stavbah pa znaša nekaj deset evrov na 100 m2 uporabne površine stavbe na leto.