Univerza v Ljubljani je objavila razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko leto 2022/23. Razpis koordinira Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje s pomočjo Univerzitetne službe za študente in alumne. Na razpis, ki bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 28. 7. 2023, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta na eni od članic zveze EUTOPIA.

Mednarodni razpis je razpisan v okviru RSF ukrepa S.E.5.1 (Spodbujanje vključevanja študentov in mentorjev 1. in 2. stopnje v izmenjave v okviru mreže EUTOPIA) in je namenjen študentom.

Za več informacij: ga. Mojca Vilfan (mojca.vilfan@fgg.uni-lj.si)

 besedilo razpisa

obrazec Project and mobility plan

obrazec Project and mobility report

Skip to content