Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani podelil certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«.

Spodbudno okolje za dvojno kariero

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo želimo športnikom omogočiti, da so lahko uspešni tako na področju izobraževanja na fakulteti kot tudi na izbranem športnem področju. Zato jim s prilagojenim programom izobraževanja, kot je individualni študijski načrt, omogočamo uspešen zaključek študija ter uspešno karierno pot na profesionalnem področju študija po zaključku športne kariere. Takšno spodbudno podporno okolje je zelo pomembno za vsakega športnika, kar so s podelitvijo certifikata potrdili tudi na Olimpijskem komiteju Slovenije.

Športnikom prijazno izobraževanje

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo se je poleti 2017 vključila v postopek za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«. V prvem delu evalvacije smo januarja 2018 prejeli priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. V drugem delu evalvacije pa smo izkazali, da pogoje za dvojno kariero športnikov zagotavljamo tudi v praksi, in tako prejeli omenjeni certifikat na ravni višje oziroma visokošolske stopnje izobraževanja. Ekspertno skupino za dodelitev certifikata so sestavljali Iztok Čop, Uroš Mohorič, Raša Sraka Vukovič, Petra Robnik, Aleksander Komovec in doc. dr. Anita Goltnik Urnaut.