V tej objavi je opredeljen postopek izvedbe izpitov na daljavo na UL FGG v š. l. 2020/2021. Podroben postopek opredeli in zapiše nosilec/izvajalec predmeta pri izpitu v spletni učilnici UL FGG za vsak predmet posebej. Izpiti na daljavo (izpiti preko spleta) lahko potekajo na različne načine, tudi na načine, ki niso akreditirani. To pomeni, da se lahko pisni izpit nadomesti s pisnim in ustnim izpitom na daljavo ali samo ustnim izpitom na daljavo.

Potrebna oprema za pristop k izpitu na daljavo sta računalnik s kamero in mikrofonom in/ali pametni telefon s kamero in mikrofonom ter stabilna internetna povezava.

Pravila in podroben postopek izvedbe pisnega in/ali ustnega izpita izvajalec predmeta predhodno objavi v spletni učilnici UL FGG za vsak predmet posebej:

 • poda navodilo za prijavo v videokonferenčni sistem,
 • poda navodilo za komuniciranje z izvajalci izpita,
 • objavi potrebna programska orodja za izvedbo izpita,
 • poda navodilo za primer tehničnih težav in prekinitve internetne povezave,
 • poda navodilo za oddajo izpitnih pol v primeru pisanja izpita na liste.

Postopek izvajanja izpita na daljavo:

 • študenti se na videokonferenco prijavijo z imenom in priimkom;
 • študenti se identificirajo s svojo študentsko izkaznico s sliko ali z drugim osebnim dokumentom s sliko;
 • študente med pisanjem izpita nadzirajo izvajalci izpita;
 • študenti med pisanjem izpita ne zapuščajo spletne učilnice in ostajajo ves čas v vidnem polju kamere;
 • avdio in video snemanje izpita ni dovoljeno;
 • če se med potekom izpita študentu prekine internetna povezava:
  • je študent dolžan izvajalcu izpita v najkrajšem možnem času na dogovorjen način sporočiti okoliščine prekinitve povezave;
  • izpraševalec se s študentom dogovori, ali je mogoče nadaljevati z izpitom na daljavo;
  • v primeru pisnega izpita, se le-ta lahko nadaljuje ali pa se za študenta izpit konča;
  • v primeru, da študent ne more nadaljevati s pisnim izpitom, se lahko z izpraševalcem dogovorita za ustni izpit, ki se izvede v najkrajšem možnem času.

Študentom, ki imajo posebni status oziroma pravice, se omogoči opravljanje izpita na daljavo na način, ki ustreza zmožnostim študenta.

Priloga: UL FGG – Izvajanje izpitov na daljavo 2020-2021