Spoštovani zaposleni, cenjene študentke in študentje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani! Pred začetkom novega akademskega leta 2020/21 vas prosim, da pozorno preberete sledeča navodila za izvedbo pedagoškega procesa na fakulteti v zimskem semestru in ravnate skladno z njimi. Obenem vas pozivam k rednemu spremljanju epidemioloških razmer v državi in k stalnemu preventivnemu delovanju vsakega izmed nas v skrbi za lastno zdravje in proti širjenju virusa SARS-CoV-2 med nami.

I. VZDRŽEVANJE HIGIENE

Navodila oziroma informacije, ki jih navajamo v nadaljevanju, se bodo sproti posodabljala skladno z navodili NIJZ, MIZŠ in UL. Študenti in zaposleni moramo upoštevati:

 • Pred vstopom v prostore UL FGG si moramo nadeti zaščitno masko in ob vstopu razkužiti roke. Skladno s Smernicami MIZŠ za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru 2020/21, je v vseh prostorih UL FGG potrebno zagotavljati fizično razdaljo najmanj 1,5 metra ter vseskozi uporabljati maske v skladu z Odlokom Vlade RS o uporabi mask v zaprtih javnih prostorih.
 • V predavalnicah so stoli razporejeni na mesta, kamor se študenti lahko posedejo. Tako zagotavljamo najmanjši razmak 1,5 metra med osebami. Študenti se posedajo tako, da najprej zasedejo mesta v zadnjih vrstah, nato zasedajo mesta bližje predavatelju. Med poukom je obvezna uporaba maske.
 • Kontaktno pedagoško delo se izvaja v trajanju 45 minut, sledi 15 minutni odmor, v katerem zračimo prostor. Za prezračevanje prostora poskrbijo izvajalci pouka.
 • Študenti morajo zagotavljati varnostno razdaljo v vseh skupnih prostorih UL FGG. Prosto gibanje in zadrževanje v stavbi fakultete študentom ni dovoljeno.
 • Konzultacije in sestanki bodo organizirani preko spleta, le v nujnih primerih v kontaktni obliki, upoštevajoč higienske ukrepe.
 • Vsi študenti FGG ob začetku pouka prejmete pralno masko. Bruci jo prevzamete pri uvajalnih tutorjih, ostali študenti pa v avli fakultete od četrtka, 1. oktobra do torka 6. oktobra med 9:00 in 12:00.

II. URNIK TER IZVAJANJE POUKA V IZMENAH IN SKUPINAH

 • Urniki za zimski semester 2020/2021 so objavljeni na spletu: https://www.fgg.uni-lj.si/urniki/. Možne so manjše spremembe.
 • Neposredni pouk v živo za študente bomo izvajali v izmenah. Pouk bomo izvajali v živo na UL FGG, kjer to dopuščajo prostorske kapacitete.
 • V letnikih, kjer število slušateljev presega prostorske kapacitete predavalnic, bomo pouk izvajali v izmenah hibridno (v živo neposredno in hkrati na daljavo).
 • V številčno obsežnih letnikih, kjer se bodo študenti delili v 4 izmene, bo pouk za 1/4 študentov potekal po urniku neposredno v prostorih fakultete, ostali pa bodo pouk istočasno spremljali preko spleta (preko e-učilnice). Primer izvajanja pouka v 4 izmenah je:
  1. teden: PON + TOR = 1. izmena (npr. GR 1), SRE + ČET + PET = 2. izmena (npr. GR 2),
  2. teden: PON + TOR = 3. izmena (npr. GR 3), SRE + ČET + PET = 4. izmena (npr. GR 4),
  3. teden: PON + TOR = 2. izmena (npr. GR 2), SRE + ČET + PET = 1. izmena (npr. GR 1),
  4. teden: PON + TOR = 4. izmena (npr. GR 4), SRE + ČET + PET = 3. izmena (npr. GR 3).
 • Pri pouku, ki se izvaja v manjših skupinah (laboratorijske vaje, terenske vaje ipd.), bodo študenti posamezne izmene razdeljeni še na skupine (npr. GR 1/1, GR 1/2 …). Razdelitev v skupine pri vajah bo letos torej pogojena z razdelitvijo v izmene!
 • V letnikih, kjer se bodo študenti razdelili v 2 izmeni, se bosta ti izmenjevali pri neposrednem pouku(oziroma spremljanju pouka preko spleta) vsak 2. teden. Tudi tukaj je razdelitev v skupine pogojenaz razdelitvijo v izmene.
 • V dovolj majhnih letnikih ne bo potrebna razdelitev študentov v izmene, po potrebi se bodo razdelili v skupine pri vajah.
 • Razporeditev študentov v izmene bomo naredili na ravni UL FGG v zadnjem tednu pred začetkom pouka. Tudi ta razpored v izmene in skupine bo objavljen na spletni strani https://www.fgg.uni-lj.si/urniki/
 • Na ravni UL FGG bomo vsaka 2 tedna pregledali število prisotnih študentov v izmeni pri pouku v živo ter po potrebi predlagali popravek izmen v letniku v korist večje izvedbe v živo.

SPLETNA UČILNICA

 • Na spletni učilnici, ki jo bomo za študente odprli 28.9.2020 na naslovu https://ucilnica.fgg.uni-lj.si/, bo na voljo vse za spremljanje pouka, tudi na daljavo. Vanjo se prijavite s svojo digitalno identiteto UL. V spletni učilnici se prijavite v vsak predmet semestra posebej. V spletni učilnici so dostopna tudi navodila za njeno uporabo.

REGISTRACIJA PRISOTNOSTI PRI POUKU

 • Pred vsako predavalnico in v njej bo plakat s QR kodo, ki jo udeleženec pouka (študent in učitelj) poskenira (s telefonom, tablico,…) in se nato na spletni strani prijavi s svojo digitalno identiteto UL (ob prvi prijavi se ta shrani na napravi, s katero je bila opravljena, tako da ob naslednjem skeniranju vnos digitalne identitete ni več potreben). Ob tem se v register na strežniku shranijo naslednji podatki: uporabniško ime, predavalnica ter datum in ura prijave. Podatki o registraciji se bodo hranili mesec dni, nato se bodo avtomatsko izbrisali. Kontaktne podatke udeležencev bomo posredovali izključno epidemiološki službi NIJZ na njihovo zahtevo.
 • Če telefona nimate pri roki, je registracija mogoča na računalnikih v avli oz. predavateljskem računalniku v predavalnici s klikom na ikono »Registracija prisotnosti«; izbrati morate predavalnico in se prijaviti s svojo digitalno identiteto UL.

SKENIRANJE QR KODE

POUK NA DALJAVO

 • Za spremljanje pouka na daljavo potrebujete napravo z zvočno opremo (slušalke, zvočniki) in spletnim brskalnikom, lahko tudi z mikrofonom in kamero (npr. prenosnik, tablica, pametni telefon).

red. prof. dr. Matjaž Mikoš
dekan UL FGG


26. 9. 2020