Tudi v tem letu so našo fakulteto obiskale skupine dijakov 2. in 3. letnika Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana. Dijaki so nas obiskali v okviru njihovega šolskega predmeta Knjižničarstvo in informacijska znanost, zato smo jim z veseljem predstavili našo knjižnico, med drugim pa so si ogledali tudi laboratorij za preizkušanje materialov in konstrukcij.