Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG), smo 14. in 15. novembra gostili strokovnjake z Norveškega urada za katastrsko-pravno preurejanje zemljišč Akershus in Oslo Jordskifterett. Tako imenovano komasacijsko sodišče (angl. Land Consolidation Court), kot bi lahko prevedli ime te izredno zanimive institucije, združuje strokovnjake s področja upravljana zemljišč, kar vključuje področja geodezije, zemljiške administracije, prava, vrednotenja zemljišč in bonitrianja, prostorskega planiranja ter kmetijstva in gozdarstva.

V četrtek, 14. novembra, so gostje z Norveške obiskali Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter Geodetsko upravo Republike Slovenije. Kratkemu uvodnemu predavanju o sistemu zemljiške administracije v Sloveniji izr. prof. dr. Anke Lisec, je sledila predstavitev dela in kompetenc Norveškega komasacijskega sodišča, ki jo je pripravil vodja skupine dr. Øystein Jakob Bjerva. Direktor Geodetske uprave RS, Tomaž Petek, je predstavil organizacijo in aktualne projekte slovenske javne geodetske službe, Franc Ravnihar pa je predstavil podrobneje sistem zemljiškega katastra v Sloveniji. Posebno predavanje je bilo namenjeno predstavitvi projektov komasacij kmetijskih zemljišč, ki jo je pripravil Tomaž Primožič z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Petkov program je bil namenjen strokovnemu obisku, kjer so se strokovnjakom z Norveške pridružili kandidati za magistrsko diplomo študija geodezije in geoinformatike UL FGG. V okviru obiska Geodetskega zavoda Celje d.o.o. je direktor podjetja, Dominik Bovha, s sodelavci predstavil izkušnje na področju komasacij kmetijskih in stavbnih zemljišč, s kratkim uvodom v popoldanski obisk komasacijskega območja Hajdina. Na Občini Hajdina so pripravili predstavitev same občine s poudarkom na izkušnjah na področju komasacij. Pod vodstvom komasacijskih strokovnjakov Geodetskega zavoda Celje d.o.o., Emila Ratka in Jerneja Juraka, smo obiskali komasacijsko območje, kjer smo se podrobneje seznanili s posebnostmi izvajanja komasacije v praksi.

Vsem, ki ste prispevali k programu in sami izvedbi strokovnega obiska se iskreno zahvaljujemo!

Naj na koncu izpostavimo, da je sodelovanje med UL FGG in strokovnjaki z Norveške tudi plod bilateralnih projektov, ki jih financirata sklada EEA and Norway Grants.

Skupaj z gosti z Norveške in študenti magistrskega študija Geodezija in geoinformatika smo obiskali Občino Hajdino.
Skupaj z gosti z Norveške in študenti magistrskega študija Geodezija in geoinformatika smo obiskali Občino Hajdino.