Univerza v Ljubljani je objavila javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2020 v slovenskem in angleškem jeziku:
https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/
https://www.uni-lj.si/study/young-reseachers/

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo bo zaposlila 5 mladih raziskovalcev pri naslednjih mentorjih:
prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, gradbeništvo
prof. dr. Matjaž Dolšek, potresno inženirstvo
doc. dr. Matej Maček, gradbeništvo
doc. dr. Dušan Petrovič, geodezija
prof. dr. Igor Planinc, gradbeništvo

Rok za prijavo preko spletne aplikacije je 19. 6. 2020 do 13 ure.