Prostor knjižnice Oddelka za okoljsko gradbeništvo na Hajdrihovi ulici (soba  št. 29) bo vsak dan od ponedeljka do petka med 8.00 do 15.00 na voljo študentom za individualni študij, inštrukcije, konzultacije, uporabo računalnikov in druge individualne študijske aktivnosti.

Prosimo za vzdrževanje reda in miru!

Želimo vam prijetno počutje in ustvarjalno vzdušje v čitalnici knjižnice.

Ljubljana,   14. 10. 2011