doc. dr. Mario Krzyk, univ. dipl. inž. grad.

doc. dr. Mario Krzyk, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - docent (pedagoški)

Predmeti