doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad.

doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad.

Znanstveni sodelavec (raziskovalni)

  • organizacijska enota: Vodno gospodarski inštitut
  • telefon: +386 1 4254 052
  • email: primoz.banovec@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: Hajdrihova 28

Predmeti