Select Page

Katedra za geodezijo (KG)

Katedra za geodezijo opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost s področja klasične terestrične geodezije.

Zaposleni na katedri sodelujemo na domačih in mednarodnih srečanjih ter objavljamo prispevke v domači in tuji strokovni literaturi. Včlanjeni smo v strokovna združenja Zveze geodetov Slovenije in Slovenske zveze za geodezijo in geofiziko. Delujemo pretežno v okviru habilitacijskih področij Geodetska izmera, Inženirska geodezija in Matematična geodezija.

Predstojnica katedre:


doc. dr. Simona Savšek

Na katedri smo zaposleni habilitirani visokošolski učitelji in asistenti ter visokošolski sodelavci:

zaposleni telefon email
izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 637 tomaz.ambrozic@fgg.uni-lj.si
mag. Janez Goršič, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 643 janez.gorsic@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Dušan Kogoj, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 634 dusan.kogoj@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Klemen Kregar, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 658 klemen.kregar@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Aleš Marjetič, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 636 ales.marjetic@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Simona Savšek, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 651 simona.savsek@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Gašper Štebe, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 658 gasper.stebe@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Tilen Urbančič, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 640 tilen.urbancic@fgg.uni-lj.si
Pedagoško delo

Na področju pedagoške dejavnosti Katedra za geodezijo pokriva pomemben del temeljnih strokovnih predmetov na obeh dodiplomskih študijih geodezije: Geodezija in geoinformatika ter Tehnično upravljanje nepremičnin. Poleg tega poučujemo geodezijo tudi na prvostopenjskih študijih Gradbeništvo, Operativno gradbeništvo ter Vodarstvo in okoljsko inženirstvo na naši fakulteti. Na študijih druge stopnje poučujemo pretežno na študiju Geodezija in geoinformatika ter predavamo osnove geodetskega zajema prostorskih podatkov na študiju Prostorsko načrtovanje. Naši predavatelji sodelujejo tudi na doktorskem študiju Grajeno okolje. Izven matične fakultete delujemo na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani na Oddelku za gozdarstvo, ter na Oddelku za krajinsko arhitekturo. Nadaljujemo tudi več kot 25 letno sodelovanje z Odsekom za geodezijo Sarajevske fakultete, kjer smo člani Katedre za geodezijo somentorji njihovim študentom pri izdelavi magistrskih nalog, plod sodelovanja je tudi soavtorstvo pri učbeniku »Inžinjerska geodezija u rudarstvu«.

S svojim pozitivnim pedagoškim pristopom znamo primerno motivirati študente k razmišljanju, zato uspešno opravljamo vlogo mentorjev letnikov, tutorjev in mentorjev diplomantom na različnih smereh in stopnjah študija.

Terensko delo v parku (vaje pri predmetu Detajlna izmera, Ljubljana, 2022)

Meritve pri predmetu Terensko projektno delo (izvedba meritev v sklopu projekta pri predmetu Terensko projektno delo, Strunjan, 2022)

Meritve za magistrsko nalogo Županova jama, Velike Lipljene (16. 4. 2018).

Znanstveno-raziskovalno delo

Člani katedre delujemo na področju dveh znanstvenih programov, ki jih financira ARRS:

 • P2-0227 Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije, 
 •  P2-0406 Opazovanje Zemlje in geoinformatika.

Poleg tega smo vključeni v različne razvojne in aplikativne projekte te iste agencije. Sodelujemo z drugimi strokami in katedrami z drugih fakultet in objavljamo zanimive raziskave v mednarodno odmevnih revijah.

 • Gašper Štebe pripravlja doktorat na temo Kombinirane kinematične geodetske meritve z visoko frekvenčnim zajemom podatkov.
 • Raziskovali smo, kako majhne spremembe lahko zazna terestrično lasersko skeniranje.
 • Osnovni geodetski sistem in globinski datum: Raziskave na področju gravimetričnih izmer na območju Slovenije, ki služijo za določitev višinske referenčne ploskve. Obdelava in analiza nivelmanskih izmer in mareografskih opazovanj na Mareografski postaji Koper za določitev novega višinskega in globinskega datuma Slovenije in uvedbo novega višinskega in globinskega sistema.
 • Metode deformacijske analize.
 • Vpliv temperaturne obremenitve opazovalnega stebra ali droga.
 • Določevanje vodov podzemne infrastrukture z georadarjem.
 • Uporaba nizkocenovnih sprejemnikov GNSS za določevanje premikov.
 • Oblaki točk na področju kulturne in tehnične dediščine.
 • Nizkocenovni instrumentarij na področju geodetskega monitoringa:
  – z novimi metodami izravnave (TLS)
  – s kombinacijo GNSS in terestričnih meritev (cerkveni zvoniki)
  – s skeniranjem in obdelavo oblakov točk (cerkveni zvoniki, vertikalnost dimnikov…).
 • Testiranje in izboljšava horizontalne datumske transformacije: študija primera v Bosni in Hercegovini. 

V sodelovanju z Oddelkom za vodarstvo in okoljsko gradbeništvo smo pripravili članek o skeniranju plavja v rekah.

Raziskave višinskega in globinskega sistema RS.

Meritve spreminjanja površja na klifnih območjih slovenske obale

Strokovno delo

Naše osnovno vodilo je, da strokovne vsebine, ki jih s pedagoškim delom posredujemo študentom, skušamo v največji možni meri implementirati v prakso in tako dvigniti strokovni nivo izvedbe operativnih nalog za zahtevne naročnike. Hkrati so izkušnje, ki jih dobimo pri strokovnih nalogah, osnova za pedagoško delo. Na katedri večino zahtevnejših strokovnih del opravljamo na pregradah slovenskih hidroelektrarn na Dravi, Savi in Soči. Merimo pomike podpornih zidov (Polhov Gradec, pokopališče Velenje), območja ob prenovi železniške proge Ljubljana – Divača in tal (odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, plazovi v zaledju Koroške Bele). Izvajamo kontrolne meritve žerjavnih prog in visokih dimnikov (Termoelektrarna Brestanica, TE-TOL). V okviru strokovnih del smo v sodelovanju s Katedro za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo (KMFGN) določili koordinate točk portalnih mrež vseh predorov projekta drugi tir Divača – Koper (2TDK).

Meritve pomikov mreže HE Formin

Izmera mreže 2TDK portalne mreže T2K

Meritve mreže na pregradi Melje – Maribor

Izobraževanje za prakso

V letu 2022 smo na pobudo elektro-energetskega podjetja in v sodelovanju z GIZ GI izvedli »izobraževanje za prakso«. Cilj takega izobraževanja je bil, da se geodetski strokovnjaki iz prakse opolnomočijo in nadgradijo svoja znanja, da bodo tudi sami lahko izvajali kompleksnejše geodetske izmere in izmere visoke natančnosti. Prvič v zgodovini naše fakultete se je zgodilo, da so se naši diplomanti po večletnem delu v geodetskih podjetjih želeli vrniti v šolske klopi. V 19 urah predavanj in 33 urah vaj so udeleženci obnovili svoje znanje in se naučili sodobnih pristopov zajema, obdelave in prikaza v okviru precizne izmere in ugotavljanja stabilnosti gradbeno-inženirskih objektov.

Podelitev potrdil o udeležbi na izobraževanju (UL FGG, 21. maj 2022)

Udeleženci terenskega dela izobraževanja za prakso (1. skupina, geometrični nivelman na območju podjetja TE-TOL)

Zbirka geodetskih instrumentov

Član Katedre za geodezijo izr. prof. dr. Dušan Kogoj je iz odpisanih starinskih geodetskih instrumentov zasnoval in uredil muzejsko zbirko, ki je razstavljena na hodnikih fakultete. Za ureditev zbirke je prejel častno Valvasorjevo priznanje Slovenskega muzejskega društva in fakultetno priznanje za leto 2021. Doc. dr. Klemen Kregar se je v skrbi za zbirko v prihodnosti udeležil neformalnega tečaja restavriranja starinskih geodetskih instrumentov pri gospodu Rudiju Vidicu iz Lesc.

Zbirka geodetskih instrumentov v prostorih fakultete 

Zbirka geodetskih instrumentov na UL FGG

Oddelek za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) hrani zbirko geodetskih instrumentov, ki obsega več kot 100 muzejskih predmetov.

Ogled zbirke ...

Restavriranje geodetskega pribora

Izr. prof. dr. Dušan Kogoj, prejemnik častnega Valvasorjevega priznanja Slovenskega muzejskega društva za leto 2021

Nagrajenec izr. prof. dr. Dušan Kogoj v družbi kustosinje mag. Martine Orehovec in predstojnice Katedre za geodezijo doc. dr. Simone Savšek

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri