doc. dr. Aleš Marjetič, univ. dipl. inž. geod.

doc. dr. Aleš Marjetič, univ. dipl. inž. geod.

Asistent - Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za geodezijo
  • telefon: +386 1 4768 636
  • email: ales.marjetic@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 604 Jamova 2 – kabinet

Predmeti