strok. sod. Gašper Štebe, univ. dipl. inž. geod.

strok. sod. Gašper Štebe, univ. dipl. inž. geod.

Raziskovalec (raziskovalni)

  • organizacijska enota: Katedra za geodezijo (KG)
  • telefon: 47 68 658, int. 658
  • email: gasper.stebe@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 611 A Jamova 2

Predmeti