Select Page

Katedra za geotehniko (KGT)

Katedra za geotehniko (KGT) je ena izmed 21 pedagoško raziskovalnih enot Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Zaposleni na njej se ukvarjajo s pedagoško, raziskovalno-razvojno in strokovno-svetovalno dejavnostjo na področju geotehnike.

Zgodovina katedre sega v leto 1938, ko je bil na pobudo prof.dr. Alojzija Krála ustanovljen laboratorij za mehaniko tal v okviru tedanjega inštituta za tehniško mehaniko. Prvi aparati za raziskovanje zemljin so bili izdelani po Šukljetovih načrtih, ki se je leta 1937 strokovno izpopolnjeval v Franciji, v Parizu na ‘Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publiques. Študentje gradbeništva so začeli poslušati predavanja iz področja geotehnike v šolskem letu 1948/49.

Danes je Katedra za geotehniko opremljena z najsodobnejšo terensko, laboratorijsko, računalniško in programsko opremo.

Predstojnik katedre


doc. dr. Boštjan Pulko

Pedagoško delo

Študentje na UL FGG poslušajo predmete s področja geotehnike na dveh univerzitetnih študijskih programih (Gradbeništvo ter Vodarstvo in okoljsko inženirstvo) in na enemu visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu Gradbeništvo.

Dodiplomski študij s področja geotehnike lahko študentje nadaljujejo na podiplomskem študiju Gradbeništvo na konstrukcijski smeri na geotehnični usmeritvi.

Raziskovalno delo

Raziskovalno delo je na katedri začel in trdno vpel v mednarodno sodelovanje prvi predstojnik prof. dr. Lujo Šuklje. Še dolgo po upokojitvi je vodil raziskovalne projekte, ki jih je sofinancirala Ameriška avtocestna agencija (Federal Highway Andiminstration – Department of Transportation). S temeljnimi raziskavami na področju mehanike tal so njegovo delo nadaljevali prof.dr. Silvan Vidmar in prof.dr. Bojan Majes s sodelavci. Z razmahom gradbeništva sredi devetdesetih let 20. stoletja pa se je pokazala velika potreba po aplikativnem razvojno raziskovalnem delu, kjer je trenutno težišče raziskovalnega dela katedre in ga podpira gradbena industrija. Trenutno so področja raziskovalnega dela katedre:

  • Numerične analize v geotehniki
  • Uvajanje novih tehnologij v terensko in laboratorijsko preiskovanje tal (presiometer, dilatometer, seizmični dilatometer, meritve sukcije, obnašanje zemljin pri ciklični obtežbi)
  • Nezasičene zemljine
  • Novi materiali (cevni vodi, geosintetiki)
  • Nove tehnologije (kontinuirna kontrola zgoščanja, izboljšave geotehničnih sider)
  • Analiza merjenih deformacij v predorih in avtomatizacija tega procesa
Strokovno delo

Geotehnično projektiranje in geotehnična dela v celoti vključujejo veliko večje profesionalno tveganje kot večina področij drugih tehničnih znanosti. Tla s svojo nehomogenostjo in nepredvidljivostjo ter naravno pogojeni dejavniki tveganja, kot so potresi in poplave, na katere se tla odzivajo s podori, plazovi in drugimi oblikami porušitev, postavljajo geotehniko na posebno mesto tudi znotraj gradbeniških znanosti, katerih del je geotehnika.

Le uravnotežena kombinacija uporabe vrhunskih teoretičnih znanj, dobrih računskih orodij in raziskovalne opreme, podprta z izkušnjami in »obrtniško« spretnostjo lahko zagotovi, da bodo tudi pri najtežjih geotehničnih projektih izbrane take rešitve, ki bodo okoljsko in energetsko prijazne, izvedljive in ki bodo zagotavljale, da bo tveganje zaradi nepredvidenih dogodkov zmanjšano na najmanjšo možno mero.

Poslanstvo Katedra za geotehniko kot članice Univerze ni v tem, da izdeluje vrhunske in velike geotehnične projekte, tudi ne da se zapira v lastne laboratorije in se ukvarja zgolj s temeljnimi raziskavami, temveč v tem, da z znanjem, izkušnjami, ter z uporabo laboratorijske in terenske opreme nudi podporo vsem, ki takšno podporo potrebujejo oziroma zanjo zaprosijo. S spremljanjem aktualnih geotehničnih projektov na vseh nivojih, od rojstva ideje, preko načrtov in izvedbe do njihovega staranja tudi člani Katedre nabirajo izkušnje, zaznavajo nove izzive, se z njimi soočajo, jih rešujejo, novo pridobljena znanja pa prenašajo na svoje učence, v tehnične dokumente in nenazadnje, v nove projekte.

V segmentu strokovno svetovalnega dela lahko delo Katedre razdelimo na nekaj zaokroženih področij. To so: projektiranje, geotehnična mnenja in strokovna svetovanja, recenzije in revizije, laboratorijske raziskave in terenske raziskave.

zaposleni telefon email
asist. dr. Barbara Fortuna, mag. inž. grad. +386 1 4768 528 barbara.fortuna@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 500 vojkan.jovicic@fgg.uni-lj.si
asist. Timotej Jurček, mag. inž. grad. +386 1 47 68 528 timotej.jurcek@fgg.uni-lj.si
strok. sod. mag. Sebastjan Kuder, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 527 sebastjan.kuder@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 526 janko.logar@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Matej Maček, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 525 matej.macek@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Boštjan Pulko, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 523 bostjan.pulko@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Jasna Smolar, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 524 jasna.smolar@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Vladimir Vukadin, univ. dipl. inž. geol. +386 1 4768 632 vladimir.vukadin@fgg.uni-lj.si
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri