prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.

prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - izredni profesor (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za geotehniko (KGT)
  • telefon: +386 1 4768 526
  • email: janko.logar@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 107 Jamova 2 – kabinet

Predmeti