strok. sod. mag. Sebastjan Kuder, univ. dipl. inž. grad.

strok. sod. mag. Sebastjan Kuder, univ. dipl. inž. grad.

Raziskovalec z magisterijem (raziskovalni)

  • organizacijska enota: Katedra za geotehniko (KGT)
  • telefon: 47 68 527, int. 527
  • email: sebastjan.kuder@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 106 Jamova 2

Predmeti