Navodila za oddajo doktorske disertacije

Vsi formalni postopki glede izdelave zaključnega dela (doktorske disertacije) so opredeljeni v Pravilniku o študiju na III. stopnji doktorskega študija Grajeno okolje na UL FGG, oblika samega zaključnega dela pa v Navodilih za oblikovanje visokošolskih del na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in navajanje virov. V nadaljevanju navajamo nekatera dodatna pojasnila, ki v omenjenih dokumentih niso zajeta.

Potek oddaje doktorske disertacije

 1.  
 2. Ko boste z mentorjem dogovorjeni, da je zaključno delo primerno za zagovor, morate še pred vezavo doktorske disertacije predložiti svoje zaključno delo v preverjanje podobnosti vsebin in v tehnični pregled Knjižnici UL FGG. To naredite tako, da zadnjo različico zaključnega dela, ki je pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG in navajanje virov, pošljete na e-naslov: oddaja@fgg.uni-lj.si. V primeru, da velikost zaključnega dela onemogoča pošiljanje po e-pošti, odložite zaključno delo na ustrezno spletno mesto in na zgoraj navedeni e-naslov sporoči povezavo, na kateri se datoteka nahaja.
 3. Oblika Vsa zaključna dela morajo biti pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG.
 4. PregledKnjižnica nalogo, kateri je predhodno preverjena podobnost vsebin in katere delež ne presega praga podobnosti, pregleda oblikovno in formalno tehnično. V primeru večjih neustreznosti nalogo zavrne brez podrobnega pojasnjevanja posameznih neustreznosti, v primeru manjših neustreznosti vas opozori nanje, pozove k ureditvi in ponovni oddaji v pregled, v primeru ustreznosti pa vašemu zaključnemu delu dodeli UDK vrstilec. Ob tem prejmete potrdilo knjižnice o poravnanih obveznostih in o oblikovni ustreznosti visokošolskega dela, ki ga pred zagovorom oddate ge. Moniki Lipnik Brus skupaj s tiskanimi izvodi doktorske disertacije.
 5. NaslovnicaPo dodelitvi UDK vrstilca pripravite naslovnico za svoje zaključno delo. Pomagate si s pripravljenim obrazcem, do katerega dostopate na naslednji povezavi:

  Naslovnica za doktorsko disertacijo na UL NTF (znanstveno področje geologija)

 6. Oddaja dela v RULNato končno različico doktorske disertacije (z vpisanim UDK vrstilcem in skupaj z naslovnico) pretvorite v PDF.A format in naložite v Repozitorij Univerze v Ljubljani (podrobnejša navodila so spodaj). To naredite v svojem spletnem referatu pod: Zaključek študija -> Oddaja dela. Natančna navodila za oddajo so na voljo v spletnem referatu pod Zaključek študija –> Navodila, pravila in na naslednji povezavi. Ob oddaji morate z malimi tiskanimi črkami (ob upoštevanju pravopisa) natančno navesti končni naslov zaključnega dela, ključne besede in izvleček v slov. in angl. jeziku. Nato zaključno delo naložite v formatu PDF.A (priloge so lahko v poljubnem formatu).
  Navodila za pretvorbo zaključnega dela v PDF/A formatu

  Naslovnico zaključnega dela v PDF obliki si prenesite s spletne strani UL FGG. V njem izpolnite prazna polja. Datoteko si shranite na svoj disk.

  Zaključno delo, pripravljeno v programu Word, shranite v PDF obliki – pri tem morate v nastavitvah obvezno vklopiti možnost ISO19005-1 compliant (PDF/A) (to naredite tako, da greste na Datoteka -> Shrani kot -> kot Vrsto datoteke (pod Ime datoteke) izberete PDF in na srednini na dnu okvirčka najdete Možnost. Tam s kljukico izberete zgoraj navedeni format).

   

  Obe datoteki lahko združite s programom Adobe Acrobat DC, ki je prosto na voljo za 7 dni. Program si lahko prenesete preko naslednje povezave: Adobe Acrobat DC. S programom lahko oba dokumenta združite in shranite v PDF/A obliki, ki je zahtevana oblika zapisa PDF za oddajo v Repozitorij Univerze v Ljubljani.

 7. Mentor po seznanitvi z analizo podobnosti vsebin označi odločitev v skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebin in začasni nedostopnosti vsebine. O odločitvi mentorja po preverjanju podobnosti vsebine boste obveščeni v obliki obvestila referata v spletnem referatu v segmentu Razno -> Obvestila.
 8. V kolikor mentor potrdi, da je delo ustrezno, lahko nadaljujete s pripravo na zagovor. Če pa morate doktorsko disertacijo še popraviti, popravljeno delo in morebitne priloge oddate preko spletnega referata na enak način, kot ste to opravili prvič in v roku, ki vam je določen. Obrazec za oddajo je ob drugi oddaji predizpolnjen s podatki iz prve oddaje. Doktorsko disertacijo lahko oddate največ 2 x. Tretja oddaja se zgodi izjemoma, namenjena je oddaji po uspešno opravljenem zagovoru, v kolikor komisija na zagovoru zahteva popravke zaključnega dela. Izjavo natisnete iz spletnega referata pod: Zaključek študija – Izjava ob oddaji dela. Kreira se samodejno po prvi oddaji dela. Izjavo je mogoče natisniti, ali pa v pdf formatu shraniti na lastni računalnik. Podpisano izjavo vežete v vse tiskane izvode doktorske disertacije.
  Izjave ne vključite v elektronsko različico zaključnega dela!
 9. Knjižnica nalogo, kateri je predhodno preverjena podobnost vsebin in katere delež ne presega praga podobnosti, pregleda oblikovno in formalno tehnično. V primeru večjih neustreznosti nalogo zavrne brez podrobnega pojasnjevanja posameznih neustreznosti, v primeru manjših neustreznosti vas opozori nanje, pozove k ureditvi in ponovni oddaji v pregled, v primeru ustreznosti pa vašemu zaključnemu delu dodeli UDK vrstilec. Ob tem prejmete potrdilo knjižnice o poravnanih obveznostih in o oblikovni ustreznosti visokošolskega dela, ki ga pred zagovorom oddate ge. Moniki Lipnik Brus skupaj s tiskanimi izvodi doktorske disertacije.
 10. Vezava zaključnega dela Fizični izvodi naj bodo uvezeni v vezavo s trdimi platnicami in hrbtom. V referat morate skupaj s prijavo zaključnega dela dostaviti 4 izvode za knjižnico, 1 izvod za mentorja, 1 izvod za somentorja, po 1 izvod za vsakega imenovanega člana komisije in po možnosti še en izvod za vas (oziroma po presoji, več izvodov). V vseh izvodih mora biti vezana Izjava študenta FGG (izjava se samodejno kreira v spletnem referatu).
  Hkrati v Referat dostavite Soglasje za uporabo e-naslova za UL ter Izjavo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov:
 11. Zagovor zaključnega dela Na dan zagovora se morate najmanj pol ure pred zagovorom zglasiti v Računalniškem centru (pri g. Roku Horjaku), da skupaj  dorečete vse potrebno v zvezi s pripravo učilnice in računalniške opreme, ki jo potrebujete za zagovor.

Pogosta vprašanja:

 • Ali moram predlogo naslovnice vključiti v svoj dokument v celoti?

Ne, predloga podaja obliko in vsebino prvih strani. Lahko jo po potrebi spremenite in vključite v končno verzijo samo strani, ki so relevantne.

 • Ali moram nalogo pisati v predlogo naslovnih strani?

Ne, strani lahko skopirate v svoj dokument ali pa jih uporabite pri združevanju končne PDF oblike.

 • Ali lahko uporabim izjavo iz VIS?

Da. Uporabite izjavo, ki se ustvari v VISu.

 • Ali lahko mora biti v primeru pisanja doktorata v angleščini izjava v slovenščini?

Ne, uporabite izjavo v angleščini.

 • Kako pripravim končno verzijo za oddajo?

V končni verziji združite vsebino naslovnega dela in osrednjega dela naloge. Dodajte ustrezne predloge. To lahko naredite z združevanjem dokumentov PDF.

 • Je potrebna oddaja v formatu PDF/A?

Da.

 • Ali lahko pišem v LaTeXu?

Lahko. Oblikovanje naj sledi navodilom kolikor se da.