Navodila za oddajo doktorske disertacije

Vsi formalni postopki glede izdelave zaključnega dela (doktorske disertacije) so opredeljeni v Pravilniku o študiju na III. stopnji doktorskega študija Grajeno okolje na UL FGG, oblika samega zaključnega dela pa v Navodilih za oblikovanje visokošolskih del na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in navajanje virov. V nadaljevanju navajamo nekatera dodatna pojasnila, ki v omenjenih dokumentih niso zajeta.

Potek oddaje doktorske disertacije

 1. Ko boste z mentorjem dogovorjeni, da je zaključno delo primerno za zagovor, morate še pred vezavo doktorske disertacije predložiti svoje zaključno delo v preverjanje podobnosti vsebin in v tehnični pregled Knjižnici UL FGG. To naredite tako, da zadnjo različico zaključnega dela, ki je pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG in navajanje virov, pošljete na e-naslov: oddaja@fgg.uni-lj.si. V primeru, da velikost zaključnega dela onemogoča pošiljanje po e-pošti, odložite zaključno delo na ustrezno spletno mesto in na zgoraj navedeni e-naslov sporoči povezavo, na kateri se datoteka nahaja.
 2. Oblika Vsa zaključna dela morajo biti pripravljena skladno z Navodili za oblikovanje visokošolskih del na UL FGG.

  Pomagate si s predlogo:

  1. Naslovnica in predloga doktorske disertacije
   Študentje geologije zamenjajo logo UL FGG z logom UL NTF. Prav tako zamenjajo tudi podatke v glavi iz UL FGG v UL NTF
   ZIP LaTeX predloga
  2. Cover and doctoral dissertation template
   Geology students should change the UL FGG logo with the UL NTF logo. And they should also change the information in the header form UL FGG to UL NTF.
   ZIP LaTeX template
 3. PregledKnjižnica nalogo, kateri je predhodno preverjena podobnost vsebin in katere delež ne presega praga podobnosti, pregleda oblikovno in formalno tehnično. V primeru večjih neustreznosti nalogo zavrne brez podrobnega pojasnjevanja posameznih neustreznosti, v primeru manjših neustreznosti vas opozori nanje, pozove k ureditvi in ponovni oddaji v pregled, v primeru ustreznosti pa vašemu zaključnemu delu dodeli UDK vrstilec. Ob tem prejmete potrdilo knjižnice o poravnanih obveznostih in o oblikovni ustreznosti visokošolskega dela, ki ga pred zagovorom oddate v referat za doktorski študij skupaj s tiskanimi izvodi doktorske disertacije.
 4. NaslovnicaPo dodelitvi UDK vrstilca pripravite naslovnico za svoje zaključno delo.
 5. Oddaja dela v RULNato končno različico doktorske disertacije (z vpisanim UDK vrstilcem in skupaj z naslovnico) pretvorite v PDF.A format in naložite v Repozitorij Univerze v Ljubljani (podrobnejša navodila so spodaj). To naredite v svojem spletnem referatu pod: Zaključek študija -> Oddaja dela. Natančna navodila za oddajo so na voljo v spletnem referatu pod Zaključek študija –> Navodila, pravila in na naslednji povezavi. Ob oddaji morate z malimi tiskanimi črkami (ob upoštevanju pravopisa) natančno navesti končni naslov zaključnega dela, ključne besede in izvleček v slov. in angl. jeziku. Nato zaključno delo naložite v formatu PDF.A (priloge so lahko v poljubnem formatu).
  Navodila za pretvorbo zaključnega dela v PDF/A formatu

  Naslovnico zaključnega dela v PDF obliki si prenesite s spletne strani UL FGG. V njem izpolnite prazna polja. Datoteko si shranite na svoj disk.

  Zaključno delo, pripravljeno v programu Word, shranite v PDF obliki – pri tem morate v nastavitvah obvezno vklopiti možnost ISO19005-1 compliant (PDF/A) (to naredite tako, da greste na Datoteka -> Shrani kot -> kot Vrsto datoteke (pod Ime datoteke) izberete PDF in na srednini na dnu okvirčka najdete Možnost. Tam s kljukico izberete zgoraj navedeni format).

   

  Obe datoteki lahko združite s programom Adobe Acrobat DC, ki je prosto na voljo za 7 dni. Program si lahko prenesete preko naslednje povezave: Adobe Acrobat DC. S programom lahko oba dokumenta združite in shranite v PDF/A obliki, ki je zahtevana oblika zapisa PDF za oddajo v Repozitorij Univerze v Ljubljani.

 6. Mentor po seznanitvi z analizo podobnosti vsebin označi odločitev v skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebin in začasni nedostopnosti vsebine. O odločitvi mentorja po preverjanju podobnosti vsebine boste obveščeni v obliki obvestila referata v spletnem referatu v segmentu Razno -> Obvestila.
 7. V kolikor mentor potrdi, da je delo ustrezno, lahko nadaljujete s pripravo na zagovor. Če pa morate doktorsko disertacijo še popraviti, popravljeno delo in morebitne priloge oddate preko spletnega referata na enak način, kot ste to opravili prvič in v roku, ki vam je določen. Obrazec za oddajo je ob drugi oddaji predizpolnjen s podatki iz prve oddaje. Doktorsko disertacijo lahko oddate največ 2 x. Tretja oddaja se zgodi izjemoma, namenjena je oddaji po uspešno opravljenem zagovoru, v kolikor komisija na zagovoru zahteva popravke zaključnega dela. Izjavo natisnete iz spletnega referata pod: Zaključek študija – Izjava ob oddaji dela. Kreira se samodejno po prvi oddaji dela. Izjavo je mogoče natisniti, ali pa v pdf formatu shraniti na lastni računalnik. Podpisano izjavo vežete v vse tiskane izvode doktorske disertacije.
  Izjave ne vključite v elektronsko različico zaključnega dela!
 8. Knjižnica nalogo, kateri je predhodno preverjena podobnost vsebin in katere delež ne presega praga podobnosti, pregleda oblikovno in formalno tehnično. V primeru večjih neustreznosti nalogo zavrne brez podrobnega pojasnjevanja posameznih neustreznosti, v primeru manjših neustreznosti vas opozori nanje, pozove k ureditvi in ponovni oddaji v pregled, v primeru ustreznosti pa vašemu zaključnemu delu dodeli UDK vrstilec. Ob tem prejmete potrdilo knjižnice o poravnanih obveznostih in o oblikovni ustreznosti visokošolskega dela, ki ga pred zagovorom oddate ge. Moniki Lipnik Brus skupaj s tiskanimi izvodi doktorske disertacije.
 9. Vezava zaključnega dela Fizični izvodi naj bodo uvezeni v vezavo s trdimi platnicami in hrbtom. V referat morate skupaj s prijavo zaključnega dela dostaviti 4 izvode za knjižnico, 1 izvod za mentorja, 1 izvod za somentorja, po 1 izvod za vsakega imenovanega člana komisije in po možnosti še en izvod za vas (oziroma po presoji, več izvodov). V vseh izvodih mora biti vezana Izjava študenta FGG (izjava se samodejno kreira v spletnem referatu).
  Hkrati v Referat dostavite Soglasje za uporabo e-naslova za UL ter Izjavo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov:
 10. Zagovor zaključnega dela Na dan zagovora se morate najmanj pol ure pred zagovorom zglasiti v Računalniškem centru (pri g. Roku Horjaku), da skupaj  dorečete vse potrebno v zvezi s pripravo učilnice in računalniške opreme, ki jo potrebujete za zagovor.

Pogosta vprašanja:

 • Ali moram predlogo naslovnice vključiti v svoj dokument v celoti?

Ne, predloga podaja obliko in vsebino prvih strani. Lahko jo po potrebi spremenite in vključite v končno verzijo samo strani, ki so relevantne.

 • Ali moram nalogo pisati v predlogo naslovnih strani?

Ne, strani lahko skopirate v svoj dokument ali pa jih uporabite pri združevanju končne PDF oblike.

 • Ali lahko uporabim izjavo iz VIS?

Da. Uporabite izjavo, ki se ustvari v VISu.

 • Ali lahko mora biti v primeru pisanja doktorata v angleščini izjava v slovenščini?

Ne, uporabite izjavo v angleščini.

 • Kako pripravim končno verzijo za oddajo?

V končni verziji združite vsebino naslovnega dela in osrednjega dela naloge. Dodajte ustrezne predloge. To lahko naredite z združevanjem dokumentov PDF.

 • Je potrebna oddaja v formatu PDF/A?

Da.

 • Ali lahko pišem v LaTeXu?

Lahko. Oblikovanje naj sledi navodilom kolikor se da.

Skip to content