Vodno gospodarski inštitut (VGI)

Splošen opis katedre

Pedagoško delo

Opis pedegoškega dela katedre

Raziskovalno delo

Opis raziskovalnega dela katedre

Strokovno delo

Opis strokovnega dela katedre

  zaposleni telefon email
doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4254 052 primoz.banovec@fgg.uni-lj.si
Matej Cerk, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4254 052 matej.cerk@fgg.uni-lj.si
Ajda Cilenšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. +386 1 4254 052 ajda.cilensek@fgg.uni-lj.si
asist. Gregor Robič, mag. inž. ok. grad. +386 1 4254 052 gregor.robic@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Mateja Škerjanec, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. +386 1 4254 052 mateja.skerjanec@fgg.uni-lj.si