Vodno gospodarski inštitut (VGI)

Splošen opis katedre

Pedagoško delo

Opis pedegoškega dela katedre

Raziskovalno delo

Opis raziskovalnega dela katedre

Strokovno delo

Opis strokovnega dela katedre

  zaposleni telefon email
doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. 425 40 52 primoz.banovec@fgg.uni-lj.si
Matej Cerk, univ. dipl. inž. grad. 42 54 052 matej.cerk@fgg.uni-lj.si
Ajda Cilenšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 425 40 52 ajda.cilensek@fgg.uni-lj.si
dr. Lidija Globevnik, univ. dipl. inž. grad. 42 54 052 lidija.globevnik@guest.arnes.si
mag. Maja Koprivšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 425 40 52, int. 211 maja.koprivsek@fgg.uni-lj.si
Gregor Robič, mag. inž. ok. grad. 42 54 052 gregor.robic@fgg.uni-lj.si
Luka Snoj, univ. dipl. geogr. luka.snoj@tcvode.si
asist. dr. Mateja Škerjanec, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 4254052 mateja.skerjanec@fgg.uni-lj.si