Vodno gospodarski inštitut (VGI)

Splošen opis katedre

Pedagoško delo

Opis pedegoškega dela katedre

Raziskovalno delo

Opis raziskovalnega dela katedre

Strokovno delo

Opis strokovnega dela katedre

zaposleni telefon email
doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 694 primoz.banovec@fgg.uni-lj.si
Matej Cerk, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 656 matej.cerk@fgg.uni-lj.si
asist. Ajda Cilenšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. +386 1 4768 656 ajda.cilensek@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Daniel Kozelj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. +386 1 4768 656 daniel.kozelj@fgg.uni-lj.si
dr. Davor Kvočka, univ. dipl. inž. grad. davor.kvocka@fgg.uni-lj.si
Uroš Lesjak, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 655 uros.lesjak@fgg.uni-lj.si
Žiga Ščukovt, mag. inž. ok. grad. ziga.scukovt@fgg.uni-lj.si
Andreja Žerjav, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. +386 1 4768 655 andreja.zerjav@fgg.uni-lj.si