Vodno gospodarski inštitut (VGI)

Splošen opis katedre
Pedagoško delo
Opis pedegoškega dela katedre
Raziskovalno delo
Opis raziskovalnega dela katedre
Strokovno delo
Opis strokovnega dela katedre
zaposleni telefon email
doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 694 primoz.banovec@fgg.uni-lj.si
Matej Cerk, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 656 matej.cerk@fgg.uni-lj.si
asist. Ajda Cilenšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. +386 1 4768 656 ajda.cilensek@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Davor Kvočka, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 656 davor.kvocka@fgg.uni-lj.si
Uroš Lesjak, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 655 uros.lesjak@fgg.uni-lj.si
Skip to content