Vodno gospodarski inštitut (VGI)

Splošen opis katedre

Pedagoško delo

Opis pedegoškega dela katedre

Raziskovalno delo

Opis raziskovalnega dela katedre

Strokovno delo

Opis strokovnega dela katedre

zaposleni telefon email
doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4254 052 primoz.banovec@fgg.uni-lj.si
Matej Cerk, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4254 052 matej.cerk@fgg.uni-lj.si
asist. Ajda Cilenšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. +386 1 4254 052 ajda.cilensek@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Daniel Kozelj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. +386 1 4254 052, 201 daniel.kozelj@fgg.uni-lj.si
Uroš Lesjak, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4254 052 uros.lesjak@fgg.uni-lj.si
Žiga Ščukovt, mag. inž. ok. grad. ziga.scukovt@fgg.uni-lj.si