asist. dr. Mateja Škerjanec, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

asist. dr. Mateja Škerjanec, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Asistent - Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za mehaniko tekočin
  • telefon: +386 1 4768 674
  • email: mateja.skerjanec@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: Hajdrihova 28

Predmeti