Dragi bruci in brucke, ste že pogledali na spletno stran www.pozdravbrucem.si, kjer lahko najdete predstavitev Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter nekaj nasvetov naših študentk in študentov za lažji skok v novo študijsko leto?

Od danes dalje je na spletni strani tudi video, kjer predstavljamo aktualne teme z naše fakultete ter projekte, s katerimi se ukvarjamo.

  • Veš, kaj je BIM? In za kaj ga uporabljajo gradbeni inženirji?
  • Veš, kaj vse počnejo inženirji geodezije in geoinformatike in kakšne instrumente uporabljajo pri tem?
  • Veš, kaj je zelena stena in kakšno funkcijo ima ter za kaj vse jo priporočajo inženirji okoljskega gradbeništva?

BIM so digitalne lego kocke, iz katerih gradbeni inženirji modeliramo objekte, mostove in druge gradbene konstrukcije. Če zgrajeni objekti niso pravilno projektirani in potresno varni, lahko ob potresih nastanejo katastrofalne posledice. Inženirji geodezije in geoinformatike objekte zakoličimo, izmerimo in umestimo v prostor. Pri tem uporabljamo merske naprave in satelitske sisteme. Relief in topografijo prikažemo na kartah, načrtih ali spletnih 3D aplikacijah, ki jih uporabljamo pri navigaciji in geolokaciji. Inženirji okoljskega gradbeništva z zelenimi stenami skrbimo za čist zrak in zagotavljamo protipoplavno varnost objektov in vodotokov.

Več pa izveš s klikom na video predstavitev naše fakultete na strani www.pozdravbrucem.si.

Dobrodošli na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo!