Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani z žalostjo sporoča, da je sklenil svojo življenjsko pot profesor v pokoju

dr. Jože Peternelj, univ. dipl. inž. fizike, redni profesor za področje fizika

 

Ob smrti cenjenega profesorja svojcem in njegovim bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

 

Žalna knjiga je odprta od srede, 10. novembra do petka, 12. novembra 2021, v avli UL FGG, od 7.30 do 20. ure.