Ustanovljen je bil Strateški svet za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade. Eden izmed članov je tudi prof. dr. Žiga Turk s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL. Naloge Strateškega sveta so, da za predsednika vlade v roku 5 mesecev pripravi okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave; pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanih z digitalizacijo gospodarstva, javne uprave in družbe kot celote; za predsednika vlade pripravlja mnenja in predloge glede strategije razvoja umetne inteligence, kibernetske varnosti in ostalih področij delovnega področja sveta; spremljanje izvedbe strategij, načrtov in ukrepov na področju digitalizacije (Digitalna Slovenija, Strategija razvoja javne uprave …); spremljanje globalnega razvoja digitalnih tehnologij in priprava strateških usmeritev; predsedniku vlade predlaga konkretne ukrepe in pravne akte s področja digitalizacije.

Več informacij: https://www.gov.si/novice/2021-04-10-informacija-o-ustanovitvi-in-imenovanju-strateskega-sveta-za-digitalizacijo/