Sestanek predstavnikov FGG, Nuklearne elektrarne Krško in podjetji, ki sodelujejo pri projektiranju in gradnji novega objekta BB2 v sklopu projekta nadgradnje varnosti v NEK.

FGG sodeluje pri projektu nadgradnje varnostne varnosti v NEK v vlogi neodvisne strokovne inštitucije. Tema sestanka je bila revizija projektne dokumentacije gradbene jame objekta BB2. Poleg predstavnikov NEKa, se je sestanka udeležilo več predstavnikov podjetji (Ansaldo Nucleare, Zakládání staveb, IBE, Kolektor).