Iščemo sodelavca za delo na raziskovalnem projektu Podatkovno podprto modeliranje obnašanja gradbenih konstrukcij (DataBridge) od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Delo zajema posodabljanje numeričnih modelov treh konstrukcij glede na izmerjene eksperimentalne rezultate. Konstrukcije so: (i) viadukt Ravbarkomanda, (ii) enostavna jeklena konstrukcija, ki je postavljena v laboratoriju Zavoda za gradbeništvo in (iii) sovprežni ločni most za pešče nad gorenjsko avtocesto. Numerična modela dveh konstrukcij sta že narejena, eksperimenti pa so v teku. Pri delu se bo uporabljal program za analizo po metodi končnih elementov Ansys ter orodja za statistično analizo.

Če vas takšno delo zanima, se oglasite prof. Boštjanu Branku na bbrank@fgg.uni-lj.si.