Na mednarodni muzejski dan, 18. maja, je bila v Depojih državnih muzejev v Pivki otvoritev razstave »Vsak milimeter šteje – Geodezija na Slovenskem skozi čas«, ki bo obiskovalcem na voljo za ogled do 18. decembra 2022. Zbrane so nagovorili direktorica Tehniškega muzeja Slovenije dr. Barbara Juršič, generalni direktor Geodetske uprave RS g. Tomaž Petek in predstavnik delovne skupine za pripravo razstave mag. Janez Slak. Razstavo je odprla ga. Vida Koporc Sedej, sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo, dogodek pa so spremljale različne demonstracije s področja geodezije.

Slovenska geodetska zbirka je bila več kot tri desetletja na ogled obiskovalcem gradu Bogenšperk. V tem času je bila to osrednja muzejska predstavitev geodezije na Slovenskem. Zbirko je leta 1987 zasnovala in vzpostavila Zveza geodetov Slovenije ob sodelovanju Tehniškega muzeja Slovenije. V letu 2006 je bila stalna postavitev dopolnjena s prikazom razvoja geodetske stroke zadnjih desetletij 20. stoletja ter posodobljena z multimedijsko in interaktivno računalniško predstavitvijo. Leta 2007 je bila zbirka obogatena še z ambientalnim prikazom zemljemerca v Valvasorjevem času, z novo ureditvijo razstavljenih geodetskih inštrumentov in panoramsko predstavitvijo širše grajske okolice. Na 120 m² je bilo razstavljenih nad 400 eksponatov, največ je bilo reprodukcij, najdragocenejši eksponati pa so bile originalne karte in geodetski instrumenti iz 19. in začetka 20. stoletja. Pri prenovi so sodelovali Geodetska uprava RS, Geodetski inštitut Slovenije, Tehniški muzej Slovenije ter Javni zavod Bogenšperk.

15. septembra 2021 je stalna postavitev zbirke na gradu Bogenšperk za obiskovalce zaprla svoja vrata. Zveza geodetov Slovenije je skupaj z Geodetsko upravo RS in Oddelkom za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani oblikovala delovno skupino z namenom priprave načrta aktivnosti in ukrepov za prenovo geodetske zbirke. Z Oddelka za geodezijo je v skupino vključen izr. prof. dr. Dušan Kogoj, ki je tudi idejni vodja in avtor razstave geodetskih instrumentov na fakulteti.

Rezultat tega sodelovanja je zanimiva razstava »Vsak milimeter štejeGeodezija na Slovenskem skozi čas«, ki kronološko predstavlja glavne razvojne mejnike geodezije in pojasnjuje pojme, povezane z geodezijo, zemljemerstvom, kartografijo in prostorskimi informacijami. Razstava obsega več panojev, v vitrinah je razstavljenih več kot 20 geodetskih instrumentov in drugih muzejskih predmetov, vključuje pa tudi multimedijske prikaze in 3D interaktivno predstavitev vsebin. Da bi geodezijo in njeno strokovno izrazje približali obiskovalcem, so avtorji razstave oblikovali tudi pojmovnik, ki z zanimivimi ilustracijami nagovarja tudi mlajšo publiko.

V Tehniškem muzeju Slovenije v luči prihodnje celostne prenove samostansko-grajskega kompleksa v Bistri pripravljajo idejno zasnovo vsebinske prenove zbirk. V novo, sodobno postavitev bo vključena tudi geodetska tematika, ki bo tako predstavljena v novem kontekstu in prenovljenem razstavnem prostoru.

 Razstava bo na ogled od 18. 5. – 18. 12. 2022 v depojih državnih muzejev, Park vojaške zgodovine Pivka. Vabljeni!

Več informacij na: https://www.tms.si/prireditev/vsak-milimeter-steje-v-depojih-drzavnih-muzejev-v-pivki/

Nagovor direktorice Tehniškega muzeja Slovenije dr. Barbara Juršič (Foto: B. Pucelj)

Nagovor direktorice Tehniškega muzeja Slovenije dr. Barbara Juršič (Foto: B. Pucelj).

Uvod v razstavo vsak milimeter šteje (Foto: A. Lisec)

Uvod v razstavo vsak milimeter šteje (Foto: A. Lisec).

Razstava v Depojih državnih muzejev v Pivki: Vsak milimeter šteje (Foto: A. Lisec)

Razstava v Depojih državnih muzejev v Pivki: Vsak milimeter šteje (Foto: A. Lisec)

Skip to content