Vabim vas na sejo Akademskega zbora Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljeni, ki bo v ponedeljek, 19. aprila 2021, ob 8:30 uri, preko spletne učilnice https://ucilnica2021.fgg.uni-lj.si/course/view.php?id=406, dostopna od 8:00. S klikom na povezavo izberete gumb »Vpiši me« in vstopite v predmet.

Seja Akademskega zbora UL FGG je v skladu s Pravili UL FGG namenjena seznanitvi z letnim poročilom UL FGG za leto 2020, novostim na fakulteti in bližnjim aktualnim kadrovskim spremembam.

Dnevni red:

  1. Kratek oris letnega poročila UL FGG za l. 2020
  2. Investicije in drugi posegi na UL FGG v 2021
  3. Nadomestni dekan UL FGG in druge kadrovske zadeve
  4. Volitve dekana UL FGG in ostalih organov za obdobje 2021 – 2025
  5. Volitve rektorja UL
  6. Razprave, mnenja, pobude in ideje članov

Na sejo smo povabili kandidata za rektorja UL, ki sta se uvrstila v drugi krog in že prejeli potrditev enega izmed njiju.

 

S pozdravi,
doc. dr. Dušan Petrovič
predsednik akademskega zbora UL FGG