strok. sod. Barbara Trobec, univ. dipl. inž. geod.

strok. sod. Barbara Trobec, univ. dipl. inž. geod.

Tehniški sodelavec VII/1 (administrativni)

Predmeti